آزمون آمادگی جسمانی ۶ ماهه دوم آتش نشانان پایتخت شروع شد
آزمون آمادگی جسمانی ۶ ماهه دوم آتش نشانان پایتخت شروع شد

پوستچی تصریح کرد: این آزمون دو بار در طول سال و به فاصله هر شش ماه یكبار در بین نفرات عملیاتی سازمان و براساس شرایط سنی برگزار می شود تا شرایط وتوانایی نیروهای آتش نشانی مورد بررسی قرار گیرد.

زمون آمادگی جسمانی نیمه دوم سال ۹۸ برای سنجش توان جسمانی آتش نشانان مناطق ۸ گانه عملیات سازمان آتش نشانی تهران از ابتدای هفته جاری آغاز شد.
به گزارش خبرنگار عملیاتی ورزشی: از پایگاه خبری ۱۲۵، این آزمون که توسط مربیان تربیت بدنی مناطق ۸ گانه عملیات این سازمان اجرا می شود شامل آیتم های: انعطاف پذیری، درازونشست، بارفیکس، دوی چابکی ۴*۹ متر و دوی ۵۴۰ متراستقامت است ودرآن آمادگی جسمانی تمامی آتش نشانان با اجرای این ورزش مورد ارزیابی قرار می گیرد.
مرتضی پوستچی سرپرست تربیت بدنی سازمان آتش نشانی تهران گفت: آزمون ورزشی ۶ماهه دوم سال۹۸ تاکنون دردومنطقه ۲ و ۴ عملیاتی این سازمان از روز شنبه ۱۴ دی ماه امسال شروع شده است که به مرور در سایر مناطق عملیاتی نیز برگزار می شود.
وی افزود: این آزمون در رده های مختلف سنی در مناطق ۸ گانه عملیاتی انجام می شود که پس از بررسی وضعیت جسمانی همه آتش نشانان این سازمان در طول دوهفته به پایان می رسد.
پوستچی تصریح کرد: این آزمون دو بار در طول سال و به فاصله هر شش ماه یكبار در بین نفرات عملیاتی سازمان و براساس شرایط سنی برگزار می شود تا شرایط وتوانایی نیروهای آتش نشانی مورد بررسی قرار گیرد.
سرپرست تربیت بدنی سازمان آتش نشانی تهران تاکید کرد: با توجه به اهمیت این موضوع ضروری است تمامی آتش نشانان برای انجام آزمون آمادگی جسمانی در این مدت حضور به هم رسانند و آمادگی جسمانی خود را مورد ارزیابی قرار دهند.
  • نویسنده : خبرنگار عملیاتی ورزشی
  • منبع خبر : 125.ir