آزمون هوازی(تست کوپر) در مناطق ۵ و ۳ عملیات آتش نشانی تهران
آزمون هوازی(تست کوپر) در مناطق ۵ و ۳ عملیات آتش نشانی تهران

آزمون ورزشی برای سنجش توان جسمانی هوازی آتش نشانان منطقه پنج و سه عملیات سازمان آتش نشانی تهران در ورزشگاه شهید شیرودی در حال برگزاری است.

آزمون ورزشی برای سنجش توان جسمانی هوازی آتش نشانان منطقه پنج و سه عملیات سازمان آتش نشانی تهران در ورزشگاه شهید شیرودی در حال برگزاری است.
به گزارش پایگاه خبری ۱۲۵، آزمون هوازی نیمه دوم امسال به مدت یک هفته توسط مربیان تربیت بدنی این مناطق عملیاتی در حال برگزاری است.
این آزمون شامل دوی ۱۶۰۰ متر است كه در آن آمادگی جسمانی و توان هوازی پرسنل عملیاتی با اجرای این ورزش مورد ارزیابی قرار می گیرد.
بر اساس این گزارش، این آزمون از روز شنبه در زمین چمن ورزشگاه شهید شیرودی آغاز شد و تا پایان هفته، برای حفظ و ارتقاء استقامت قلبی عروقی پرسنل در راستای اجرای هر چه بهتر ماموریت های عملیاتی برگزار و نتیجه آن برای برنامه ریزی ورزشی و تغذیه افراد به مسئولین این مناطق عملیاتی اعلام خواهد شد.
  • نویسنده : خبرنگار عملیاتی ورزشی
  • منبع خبر : 125.ir