آشنایی با روح الله محمدی قهرمان عملیاتی ورزشی آتش نشانان جهان
آشنایی با روح الله محمدی قهرمان عملیاتی ورزشی آتش نشانان جهان

روح الله محمدی قهرمان آتش نشانان جهان درسال2006 تهران می باشد.

مشخصات فردي :
نام : روح الله
نام خانوادگي : ​ محمدی
تاريخ تولد ۱۳۵۸
محل تولد : تهران-شهر ری
مدرك تحصيلي: کارشناس رشته مدیریت حریق و حوادث
قد : ۱۷۶ وزن : ۸۲
آدرس : کرج-ايستگاه ۱۰۴ سازمان آتش نشانی

عناوين ورزشي :

❖ مربی رسمی فدراسيون دوميدانی در دوهای سرعت
❖ مربی رسمی آمادگی و جسمانی
❖ مربی رشته عملياتی ورزشی
❖ قهرمان اسبق دوهای سرعت کشور
❖ عضو تيم ملی عملياتی ورزشی آتش نشانان کشور
❖ دارنده عنوان شانزدهم جهان درسال ۲۰۰۵ درکشور چک در رشته۱۰۰متر
❖ رکورد دار رشته ۴*۱۰۰ مترکشور با زمان ۵۲/۷۰
❖ رکوردار رشته آبرسانی با پمپ فوکس درکشور
❖ قهرمان آتش نشانان جهان درسال۲۰۰۶ تهران
❖ کسب مقام دوازدهم جهان درسال۲۰۰۶ دررشته ۱۰۰متر با مانع
❖ قهرمان ۱۰۰متر با مانع کشور در چندين دوره مختلف
❖ قهرمان ۴*۱۰۰ متر کشور و آبرسانی درچندين دوره مختلف
❖ مربی تيم های کرج و شهريار دررشنه عملياتی ورزشی
❖ عضو کارگروه ورزشی آتش نشانان استان تهران
❖ عضو کميته فنی مسابقات گازها درسال۹۴
❖قهرمان آتشنشانان کشور در سال ۹۵ در شهر تبریز
❖ نایب قهرمان کشور در سال ۹۶ در رشته عملیات ترکیبی در شهر تهران
❖ نفر سوم آتشنشانان کشور در شهر یزد سال ۹۷ در رشته عملیات ترکیبی
❖ مربی و بازيکن آتش نشانی کرج