آیا بدنسازی ورزش نامردی است؟
آیا بدنسازی ورزش نامردی است؟

این جمله را معمولا افرادی به کار می برند که حداقل یک سالی از تمرینات دور بوده اند.بنده سوالم از ایشان و بقیه افرادی که این طرز فکر را دارند این است کدام رزمی کار ورزیده ای را می شناسید که بعد از یک الی دو سال بی تمرینی همچنان همان انعطاف سابق را داشته باشد و به راحتی پاهایش را صد و هشتاد درجه باز کند.

آیا بدنسازی ورزش نامردی است؟

این جمله را معمولا افرادی به کار می برند که حداقل یک سالی از تمرینات دور بوده اند
تاریخ برنامه شخص را بررسی کردم و می بینم آخرین برنامه ای که دریافت کرده برای مرداد ماه سال نود و پنج بودهیعنی ایشان تقریبا دو سال هیچ گونه تمرین و فعالیتی نداشتن و حالا جالب اینجا است که می فرمایند بدنسازی ورزش نامردیه چرا که توقع داشته اند تغییرات ایجاد شده در بدنشان برای همیشه باقی بماند.
بنده سوالم از ایشان و بقیه افرادی که این طرز فکر را دارند این است کدام رزمی کار ورزیده ای را می شناسید که بعد از یک الی دو سال بی تمرینی همچنان همان انعطاف سابق را داشته باشد و به راحتی پاهایش را صد و هشتاد درجه باز کند.
یاکدام قهرمان دو و میدانی جهان را می شناسید که اگر چندین ماه از تمرینات ورزشی دور بماند همچنان بتواند رکورد دار دو میدانی جهان باشد .
یا اصلا خارج از بحث ورزشکدام دانشجویی را می شناسید که بعد از یک الی دو سال دور بودن از دانشگاه و مطالعه همچنان بتواند در آزمون ها و امتحانات شرکت کند و رتبه عالی بیاورد.مطمئنا نمیشه و توقع نا به جایی داریمپس خواهشا واقعیت را بپذیریم و کم کاری خودمان را گردن نامرد بودن ورزش بدنسازی نیاندازیم.
  • نویسنده : خبرنگار عملیاتی ورزشی
  • منبع خبر : Firesport.ir