اجرای تست آمادگی جسمانی ویژه مدیران عملیات سازمان آتش نشانی تهران
اجرای تست آمادگی جسمانی ویژه مدیران عملیات سازمان آتش نشانی تهران

تست آمادگی جسمانی(ایفرد) به منظور ارزیابی آمادگی جسمانی مدیران عملیاتی مرتبه 11 و 12 از تاریخ 5 مرداد تا پایان هفته در مرکز آموزش سازمان آتش نشانی تهران به اتمام رسید.

تست آمادگی جسمانی(ایفرد) به منظور ارزیابی آمادگی جسمانی مدیران عملیاتی مرتبه ۱۱ و ۱۲ از تاریخ ۵ مرداد تا پایان هفته در مرکز آموزش سازمان آتش نشانی تهران به اتمام رسید.
به گزارش خبرنگار عملیاتی ورزشی:از پایگاه خبری ۱۲۵، طبق برنامه ریزی های انجام شده در حوزه آموزش و تربیت بدنی سازمان آتش نشانی تهران، آزمون آمادگی جسمانی(ایفرد) ویژه مدیران عملیات این سازمان در مرتبه ۱۱ و ۱۲ از روز شنبه پنجم مرداد ماه امسال آغاز شد که تا پایان هفته ادامه داشت.
این گزارش حاکیست، در این آزمون به جهت صیانت و حفظ جایگاه مدیران، داوران و ممتحنین آن از میان قهرمانان ورزشی كشور وجهان كه در كسوت فرماندهی عملیات این سازمان نیز هستند، انتخاب شده اند.
بر اساس این گزارش، در این دوره تمامی مدیران عملیات مرتبه ۱۱ و ۱۲، توانمندی جسمانی خود را با شرکت در رشته های مختلف این آزمون از جمله بارفیکس، دراز و نشست و دوی ۵۴۰ متر استقامت به محک ارزیابی این داوران قرار می دهند.
  • نویسنده : خبرنگار عملیاتی ورزشی
  • منبع خبر : 125.ir