استخدام و جذب سی وپنج نیروی آتشنشان در استان سمنان
استخدام و جذب سی وپنج نیروی آتشنشان در استان سمنان

دفتر امور شهری و شوراهای استانداری سمنان در حال پیگیری و هماهنگی برای برگزاری آزمون جذب این افراد در تیرماه است.

راضیه شهاب مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری سمنان:
با توجه به مجوز صادره از سازمان امور اداری و استخدامی برای جذب چهار هزار نفر نیروی آتشنشان در کشور، ۳۵ نفر سهمیه برای استان سمنان تعیین شده است.
دفتر امور شهری و شوراهای استانداری سمنان در حال پیگیری و هماهنگی برای برگزاری آزمون جذب این افراد در تیرماه است.

  • نویسنده : خبرنگار عملیاتی ورزشی
  • منبع خبر : Firesport.ir