برگزاری آزمون انتخابی سربازان وظیفه سازمان آتشنشانی کرج
برگزاری آزمون انتخابی سربازان وظیفه سازمان آتشنشانی کرج

این آزمون در حضور نماینده استانداری،رییس حراست و بازرسی،رییس اداره آموزش و تربیت بدنی و مسول امور سربازان وظیفه سازمان آتشنشانی کرج برگزارگردید.

به گزارش خبرنگار عملیاتی ورزشی:در گفتگو با  مسول برگزاری آزمون ورزشی سربازان وظیفه، در این دوره جهت انتخاب ۳۰ سرباز وظیفه از بین ۵۰ نفر آزمون ورزشی در مرحله اول به عمل آمد که در پایان با نمره کتبی جمع و افراد واجد شرایط انتخاب میگردند.

روح الله محمدی افزود آیتمهای ورزشی شامل درازو نشست دو ۵۴۰ متر بارفیکس و دو ۴در۹ متر بوده است که سربازان واجد شرایط میبایست با حداکثر نمره این دوره را به پایان برسانند.

این آزمون در حضور نماینده استانداری،رییس حراست و بازرسی،رییس اداره آموزش و تربیت بدنی و مسول امور سربازان وظیفه سازمان آتشنشانی کرج برگزارگردید.

  • نویسنده : خبرنگار عملیاتی ورزشی
  • منبع خبر : Firesport.ir