برگزاری جلسه کارگروه آمادگی جسمانی و عملیاتی ورزشی آتشنشانان در سازمان شهرداریها
برگزاری جلسه کارگروه آمادگی جسمانی و عملیاتی ورزشی آتشنشانان در سازمان شهرداریها

به گزارش خبرنگار عملیاتی ورزشی:در گفتگو با دکتر سید حبیب راضی مدیر کل دفتر خدمات سازمان دهیاریهای کشور هدف از برگزاری این جلسه را تعیین سیاستهای اینده ورزش آتشنشانان کشور تبیین نمود.

برگزاری جلسه کارگروه آمادگی جسمانی و عملیاتی ورزشی آتشنشانان در سازمان شهرداریها

به گزارش خبرنگار عملیاتی ورزشی:در گفتگو با دکتر سید حبیب راضی مدیر کل دفتر خدمات  شهری سازمان دهیاریهای کشور هدف از برگزاری این جلسه را تعیین سیاستهای اینده ورزش آتشنشانان کشور تبیین نمود.

وی گفت:در این جلسه نفرات به گفتگو در خصوص نحوه برگزاری مسابقات تقویم مسابقات داخلی و بین المللی و چالشهای پیش روی آن پرداختند همچنین پیشنهاداتی در خصوص میزبانی مسابقات سال جاری و سال آتی داده شد که پس از بررسی آنها نهایی و در جلسه آتی که تا دو هفته دیگر برگزار میگردد اعلام خواهد شد.

همچنین بابک نورالهی از مسيولین این مسابقات به تبادل نظر با مدعوین پرداخت و قوانین جدید برای نحوه برگزاری مسابقات را ارایه نمود تا پس از بررسی توسط سازمانهای مختلف و ارایه نظرات نهایی گردد.

در این جلسه روح الله محمدی محمد علیزاده مرتضی پوستچی از قهرمانان سابق جهان در رشته عملیاتی ورزشی آتشنشانان به همراه نمایندگان اصفهان ابراهیم مومنی ،قزوین موسی خانی، مشهد جواد سبحانی،ویزد حمید صداقت حضور داشتند.

 

  • منبع خبر : Firesport.ir