تیمهای شرکت کننده در مسابقات فوتسال پیشکسوتان و شطرنج کلانشهرهای شهرداریهای کشور مشخص شدند
تیمهای شرکت کننده در مسابقات فوتسال پیشکسوتان و شطرنج کلانشهرهای شهرداریهای کشور مشخص شدند

تیمهای شرکت کننده در مسابقات فوتسال پیشکسوتان و شطرنج کلانشهرهای شهرداریهای کشور مشخص شدند.

تیمهای شرکت کننده در مسابقات فوتسال پیشکسوتان و شطرنج کلانشهرهای شهرداریهای کشور مشخص شدند.

به گزارش خبرنگار عملیاتی ورزشی :تيمهاي نهايي شركت كننده در مسابقات شطرنج به ميزباني شهرداري همدان به شرح زیر اعلام آمادگی نمودند.
١- تبريز
٢- شيراز
٣- تهران
٤- رشت
٥- اراك
٦- مشهد
٧- اهواز
٨- كرج

تيمهاي نهايي شركت كننده در مسابقات فوتسال پيشكسوتان به ميزباني شهرداري يزد
١-كرمان
٢- شيراز
٣- رشت
٤- تبريز
٥- تهران
٦- كرج
٧- همدان
٨- قم
٩- مشهد
١٠-اصفهان

  • نویسنده : خبرنگار عملیاتی ورزشی
  • منبع خبر : Firesport.ir