تیم عملیاتی ورزشی آتشنشانی کرج عنوان سوم کشور را کسب کرد
تیم عملیاتی ورزشی آتشنشانی کرج عنوان سوم کشور را کسب کرد

علی خمسه سرپرست تیم عملیاتی ورزشی آتشنشانی کرج عنوان کرد که در این دوره از مسابقات که با حضور 30 تیم به میزبانی شهر یزد انجام پذیرفت تیم آتشنشانی کرج در مجموع دو رشته عملیات ترکیبی و آبرسانی با پمپ پرتابل عنوان سوم کشور را کسب کرد.

به گزارش پایگاه خبری عملیاتی ورزشی آتشنشانان ایران ، علی خمسه سرپرست تیم عملیاتی ورزشی آتشنشانی کرج عنوان کرد که در این دوره از مسابقات که با حضور ۳۰ تیم به میزبانی شهر یزد انجام پذیرفت تیم آتشنشانی کرج در مجموع دو رشته عملیات ترکیبی و آبرسانی با پمپ پرتابل عنوان سوم کشور را کسب کرد همچنین در رشته عملیات ترکیبی آقای روح الله محمدی بارکورد ۴۴/۷۲ ثانیه عنوان سوم کشور را کسب نمود اسامی تیم آتشنشانی کرج را آقایان روح الله محمدی٫محمدبیات٫مصطفی ملکزاده٫علی اکبر شریفی٫محمد صادق انصاری٫مجید دربندی٫علی کاظمی٫آرتین ارشادی تشکیل میدهند

  • نویسنده : خبرنگار عملیاتی ورزشی