جذب سرباز امریه دار در سازمان اتشنشانی کرج
جذب سرباز امریه دار در سازمان اتشنشانی کرج

به گزارش خبرنگار عملیاتی ورزشی:به نقل از سایت سازمان آتشنشانی کرج به اطلاع میرساند سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج در نظر دارد نسبت به تکمیل نیروی وظیفه امریه دارخود  با مدارک تحصیلی دیپلم و لیسانس اقدام نماید.

به گزارش خبرنگار عملیاتی ورزشی:به نقل از سایت سازمان آتشنشانی کرج به اطلاع میرساند سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج در نظر دارد نسبت به تکمیل نیروی وظیفه امریه دارخود  با مدارک تحصیلی دیپلم و لیسانس اقدام نماید لذا واجدین شرایط میتوانند از تاریخ ۹۸/۳/۱۰ لغایت ۹۸/۳/۲۰ به وبسایت سازمان آتشنشانی کرج نسبت به دریافت اطلاعات و ثبت نام مراجعه نمایند.درضمن واجدین شرایط جهت اخذ برگه اعزام به خدمت دیپلم ۹۸/۷/۱۹ و تاریخ اعزام لیسانس ۹۸/۸/۱ میبایست اقدام نمایند.

  • نویسنده : خبرنگار عملیاتی ورزشی
  • منبع خبر : سایت آتشنشانی کرج