آتش نشان کرجی که از حلب تا پلدختر ،پلی بسوی خدا ساخت
آتش نشان کرجی که از حلب تا پلدختر ،پلی بسوی خدا ساخت

محمدصالح نامی آتش نشان مدافع حرم این روزها با هدف خدمت به مردم عزیز استانهای سیل زده در حال خدمت به هموطنان خود است.

محمدصالح نامی آتش نشان مدافع حرم این روزها با هدف خدمت به مردم عزیز استانهای سیل زده در حال خدمت به هموطنان خود است.

نامی سابقه قهرمانی همراه با تیم المپیاد عملیاتی ورزشی کرج را در کارنامه خود دارد.

صالح نامی

صالح نامی

 

صالح نامی

صالح نامی

 

 

  • نویسنده : خبرنگار عملیاتی ورزشی