طی حکمی از سوی مدیر عامل سازمان مرتضی پوستچی خراسانی مسئول تربیت بدنی آتشنشانی تهران شد
طی حکمی از سوی مدیر عامل سازمان مرتضی پوستچی خراسانی مسئول تربیت بدنی آتشنشانی تهران شد

در سالیان اخیر پوستچی مسئول آموزش نجات در مرکز صالح آباد تهران بوده او در کارنامه ورزشی خود مربیگری تیمهای مختلف عملیاتی ورزشی آتشنشانان شهرهای مختلف را برعهده داشته است.

طی حکمی از سوی مدیرعامل سازمان مرتضی پوستچی خراسانی مسئول تربیت بدنی آتشنشانی تهران شد

ایشان در کارنامه ورزشی خود دارای عناوین مختلف ورزشی ازجمله قهرمان اسبق دوومیدانی کشور وآتشنشانان ایران را در کارنامه خود دارد

مرتضی پوستچی خراسانی به همراه تیم عملیاتی ورزشی آتشنشانان ایران در سال ۲۰۰۶ قهرمان آتشنشانان جهان شده است

در سالیان اخیر پوستچی مسئول آموزش نجات در مرکز صالح آباد تهران بوده او در کارنامه ورزشی خود مربیگری تیمهای مختلف عملیاتی ورزشی آتشنشانان شهرهای مختلف را برعهده داشته است.

  • نویسنده : خبرنگار عملیاتی ورزشی
  • منبع خبر : firesport.ir