عوامل لرزیدن دست در هنگام تمرین های ورزشی سنگین
عوامل لرزیدن دست در هنگام تمرین های ورزشی سنگین

اعضای آسیب دیده : استراحت ندادن به اعضا آسیب دیده سبب ایجاد ضعف در بدن یا حداقل در نواحی اطراف آن و تشدید آسیب می شود.

 عوامل لرزیدن دست هنگام تمرین های سنگین ورزشی
لرزش دست در اجرای حرکات
حتما شما هم افرادی را دیده اید که هنگام اجرای حرکاتی .مثل پرس سینه دچار لرزش دست می شوندو این امر علاوه بر اینکه از نظر روانی روی آن ها تأثیر می گذارد میزان وزنه کاربردی آنها را نیز کاهش می دهد.
اما علت چیست ؟
 بارزترین علت هایی که برای این موضوع می توان یافت.
۱_سوء تغذیه
۲_ضعف در عضلات دیگر بدن
۳_وزنه های بیش از حد سنگین
۴_کاهش آب بدن
۵_کاهش قند خون
۶_استفاده از انسولین یا محرک های آن
۷_اعضای آسیب دیده در بدن
۸_بیماری های عفونی
۹_سیستم اعصاب سمپاتیک
و…
چند علت بارز با شرح آن را در زیر می خوانید.
سوء تغذیه : نرسیدن مواد غذایی لازمه به عضلات مثل آمینوها ، گلیکوژن ، ویتامین ها و مواد معدنی و…
خالی شدن عضلات از گلیکوژن که راحت رین سوخت برای عضلات می باشد باعث می شود تا بدن در چرخه تهیه سوخت لازم برای عضلات دچار اختلال منبع و زمان شده و همین امر سبب ضعف عضلات شود به عنوان مثال حذف وعده قبل از تمرین گامی در جهت شکست در تمرینات می باشد.
ضعف در عضلات دیگر: ممکن است علت از سوء تغذیه نباشد و فرد تغذیه بسیار خوب و کاملی هم داشته باشد اما به علت اینکه در تمرین درست و هماهنگ عضلات کوتاهی کرده سبب تضعیف عضلات دیگر شده و همین امر توان او را در اجرای حرکات کم کرده است به عنوان مثال در اجرای حرکاتی مثل پرس سینه سرشانه ها ، پشت بازوها ، بازو ، زیر بغل ، شکم و… هرکدام نقش متفاوت و مهمی را اجرا می کنند و ضعف هر یک نیز می تواند سبب ایجاد اختلال در این حرکت شود و یا رکورد شما را کاهش دهد.
کاهش آب بدن : کاهش آب بدن سبب ایجاد محیط کاتابولیک در بدن شده و با توجه به اینکه آب نقش مهمی را در دفع سموم ، دفع گرما ، مشارکت در واکنش های شیمیایی و… دارد کاهش آن باعث گرفتگی عضلات و کاهش ارسال مواد غذایی به آن ها و در نهایت ضعف و رنگ پریدگی و لرزش دست ها و حتی بدن می شود.
استفاده از انسولین : به علت برهم خوردن تعادل قند خون باعث ضعف شدید و حتی مرگ می شود.
اعضای آسیب دیده : استراحت ندادن به اعضا آسیب دیده سبب ایجاد ضعف در بدن یا حداقل در نواحی اطراف آن و تشدید آسیب می شود.
بیماری های عفونی : این بیماری ها سبب تحلیل قوای کلی بدن و ضعف و لرزش دست و دیگر اندام ها در حرکات و عرق سرد که از نشانه های بیماری داخلیست می شود.
سیستم اعصاب سمپاتیک : این اعصاب که وظیفه اعمال غیر ارادی را دارد چنانچه دچار اختلال شود سبب اختلال در کل سیستم های حیاتی بدن شده که یکی از علائم خفیف آن لرزش دست یا پا در اجرای حرکات می باشد.
بعضی از عناوین نیز به علت قابل درک و فهم بودن شرح داده نشد.
بیشترین درصد را در این بین سوء تغذیه و ضعف عضلات دیگر به خود اختصاص داده و در افراد دیده می شود.
  • نویسنده : خبرنگار عملیاتی ورزشی
  • منبع خبر : Firesport.ir