فیلم نحوه بالا رفتن از کلبه عملیاتی ورزشی
فیلم نحوه بالا رفتن از کلبه عملیاتی ورزشی

فیلم نحوه بالا رفتن از کلبه عملیاتی ورزشی در مسابقات 4 در 100 متر آتشنشانان

فیلم نحوه بالا رفتن از کلبه عملیاتی ورزشی در مسابقات ۴ در ۱۰۰ متر  آتشنشانان

  • نویسنده : خبرنگار عملیاتی ورزشی
  • منبع خبر : firesport.ir