مسابقه پله نوردی آتش نشانان استان تهران
مسابقه پله نوردی آتش نشانان استان تهران

مسابقه پله نوردی آتش نشانان استان تهران در برج میلاد تهران بین ورزشکاران آتش نشان از شهرهای تابعه استان و همچنین کرج در تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۰ برگزار گردید.

مسابقه پله نوردی آتش نشانان استان تهران در برج میلاد تهران بین ورزشکاران آتش نشان از شهرهای تابعه استان و همچنین کرج در تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۰ برگزار گردید.
در این مسابقه که توسط کمیته ورزش آتشنشانان استان تهران و همکاری عوامل برج میلاد با حضور ۵۰ نفر آتش نشان ورزشکار برگزار شد آتش نشانان با یکدیگر مسابقه داده و در نهایت ۴ نفر به شرح ذیل موفق به کسب عناوین اول تا چهارم گردیدند.


۱-حسن عباسعلی زاده از شهر قدس-مقام اول
۲- علی قلی زاده از شهریار- دوم
۳- فرشید ترک از اندیشه – سوم
۴- امیر اخگری از نسیم شهر – چهارم
در ادامه احکام قهرمانی و جایزه ایشان توسط رییس محترم انجمن ورزش آتش نشانان کشور آقای پوستچی و آقای همیانی نایب رییس کمیته ورزش آتشنشانان استان تهران به نفرات برتر اهدا گردید .