منطقه ۸ عملیات قهرمان مسابقه عملیات ترکیبی آتشنشانان تهران شد
منطقه ۸ عملیات قهرمان مسابقه عملیات ترکیبی آتشنشانان تهران شد

به گزارش خبرنگار عملیاتی ورزشی:در مصاحبه با جلال ملکی مدیر روابط عمومی سازمان آتشنشانی تهران این دوره از رقابتها بین 8 تیم برتر سازمان به نمایندگی از مناطق مختلف برگزار گردید.

منطقه ۸ عملیات قهرمان مسابقه عملیات ترکیبی آتشنشانان تهران شد

به گزارش خبرنگار عملیاتی ورزشی:در مصاحبه با جلال ملکی مدیر روابط عمومی سازمان آتشنشانی تهران این دوره از رقابتها بین ۸ تیم برتر سازمان به نمایندگی از مناطق مختلف برگزار گردید.

سایت تخصصی عملیاتی ورزشی آتشنشانان ایران

وی افزود این رقابتها ابتدا بین ۳۹۰شیفت عملیاتی برگزار گردیده که در مرحله بعد ۱۳۰ تیم از ۱۳۰ ایستگاه عملیاتی منتخب شده و سپس ۸ تیم از مناطق عملیاتی در روز فینال به رقابت پرداختند که نتایج زیر بدست آمد.

مقام اول:تیم منطقه ۸ عملیات با زمان ۳ دقیقه و ۴۹ ثانیه و ۳۲ صدم ثانیه

مقام دوم:تیم منتطقه ۵ عملیات بازمان ۳ دقیقه و ۵۵ ثانیه و ۵۵ صدم ثانیه

مقام سوم:تیم منطقه ۱ عملیات بازمان ۴ دقیقه و ۴۶ صدم ثانیه

سایت تخصصی عملیاتی ورزشی آتشنشانان ایران

همچنین مرتضی پوستچی  خراسانی رییس تربیت بدنی آتشنشانی تهران در مصاحبه با خبرنگار عملیاتی ورزشی از تلاش تیم داوری و برگزاری رقابتها و از حمایتهای مدیر عامل سازمان آتشنشانی آقای داوری و معاونت آموزش و تربیت بدنی دکتر مجید آرون و مدیران مناطق و ریاست ایستگاه ها تقدیر و تشکر نمود.

سایت تخصصی عملیاتی ورزشی آتشنشانان ایران

ازراست مرتضی پوستچی جلال ملکی روح الله        محمدی

همچنین سعید اکبری مسؤل برگزاری این رقابتها در مصاحبه با خبرنگار عملیاتی ورزشی:سطح مسابقات را خوب ارزیابی کرده و اظهار امیدواری نمود که دوره های بعد باشکوه تر برگزار شده و از تیمهای دیگر شهرها نیز دعوت به عمل آید تا سطح رقابتها بالاتر رود.

در پایان جلال ملکی از روح الله محمدی قهرمان چندین دوره مسابقات عملیاتی ورزشی و عملیاتی ترکیبی کشور و قهرمان اسبق آتشنشانان جهان تقدیر به عمل آورد.

 

 

  • منبع خبر : Firesport.ir