نخستین نشست مدیران ورزش شهروندی کلانشهرهای کشور برگزار شد
نخستین نشست مدیران ورزش شهروندی کلانشهرهای کشور برگزار شد

ضمنا مقرر گرديد دومين نشست مربوطه در شهرويور ماه سال جاري به ميزباني سازمان فرهنگي اجتماعي ورزشي شهرداري كلانشهر تبريز برگزار گردد.


‍ نخستین نشست مدیران ورزش شهروندی کلانشهرهای کشور برگزار شد؛
استعداد یابی” و “ایجاد نشاط اجتماعی” از گذر ورزش شهروندی

اولين نشست مديران ورزش شهروندي كميته ورزش و تفريحات سالم كميسيون فرهنگي اجتماعي مجمع شهرداران كلانشهرهاي ايران با محوريت برگزاري طرح ملي استعداديابي و جشنواره تابستانه در كلانشهرهاي كشور به ميزباني سازمان ورزش شهرداري تهران و با حضور دكتر محمد ابراهيم عمويي دبير كميسيون اجتماعي فرهنگي ، دكتر محمدرضا فروحي رئيس كميته ورزش و تفريحات سالم ، مهندس سليماني جانشين سازمان ورزش شهرداري تهران و مديران ورزش شهروندي كلانشهرهاي ايران با همكاري ٥ فدراسيون ( هاكي ، ورزش روستايي و بازيهاي بومي و محلي ، شنا ، شطرنج ، تنيس روي ميز ) مورخ ٩٨/٣/٢٣ برگزار گرديد .
طَي اين جلسه ضمن بررسي چالش هاي ورزش شهروندي در كلانشهرها مقرر گرديد براي اولين بار طرح ملي استعداديابي و جشنواره ورزش شهروندي همزمان در كلانشهرهاي كشور مورخ ١٥ تيرماه ٩٨ اجرا گردد.
ضمنا مقرر گرديد دومين نشست مربوطه در شهرويور ماه سال جاري به ميزباني سازمان فرهنگي اجتماعي ورزشي شهرداري كلانشهر تبريز برگزار گردد.

  • نویسنده : خبرنگار عملیاتی ورزشی
  • منبع خبر : Firesport.ir