نشست شهردار شاهرود و مدیران ارشد شهری با مسئولین انجمن ورزش آتش نشانان کشور
نشست شهردار شاهرود و مدیران ارشد شهری با مسئولین انجمن ورزش آتش نشانان کشور

نشست شهردار شهر شاهرود و مدیران ارشد شهری با مسئولین انجمن ورزش آتش نشانان کشور درباره میزبانی مسابقات کشوری در شهر شاهرود برگزار شد.

نشست شهردار محترم شهر شاهرود و مدیران ارشد شهری با مسئولین محترم انجمن ورزش آتش نشانان کشور درباره میزبانی مسابقات کشوری در شهر شاهرود در این جلسه که شهردار محترم شاهرود جناب آقای مهندس احمدی و عضو شورای شهر و رئیس هیئت ورزش همگانی جناب آقای مهندس یونسیان و معاون خدمات شهری و رییس هیات مدیره سازمان آتش نشانی جناب آقای مهندس عرب اسماعیلی و مدیر عامل محترم آتش نشانی و خدمات ایمنی شاهرود جناب آقای مهندس علی بیک و معاونت محترم عملیات جناب آقای مهندس رضایی و مسئولین محترم انجمن ورزش آتش نشانان کشور، عضو هیات رییسه انجمن و مدیر اسبق تیم ملی آتش نشانی کشور جناب آقای مهندس محمود مقاری و رئیس انجمن ورزش آتش نشانان کشور جناب آقای مرتضی پوستچی و مسئول روابط عمومی انجمن علیرضا نظری در این جلسه حاضر بودند. محوریت جلسه درباره میزبانی شهر زیبای شاهرود در سال آتی جهت مسابقات آتش نشانان کشور بود.

  • نویسنده : خبرنگار عملیاتی ورزشی
  • منبع خبر : Firesport.ir