پایان آزمون ورزشی آتش نشانان منطقه هفت عملیات
پایان آزمون ورزشی آتش نشانان منطقه هفت عملیات

بهنام كشتكار مدیر تربیت بدنی منطقه هفت عملیات در این باره گفت: این آزمون ها با حضور آتش نشانان منطقه 7 عملیات آتش نشانی تهران در سالن ورزشی ایستگاه 22 برگزار شد و آتش نشانان در آیتم های انعطاف پذیری، دوی 9*4 متر، بارفیكس، دراز و نشست و دوی 540 متر، مورد ارزیابی قرار گرفتند.

آزمون آمادگی جسمانی نیمه نخست سال ۱۳۹۸ نیروهای عملیاتی منطقه ۷ عملیات سازمان آتش نشانی تهران برگزار شد.
به گزارش خبرنگار عملیاتی ورزشی ازپایگاه خبری ۱۲۵، آزمون آمادگی جسمانی آتش نشانان به منظور بررسی و ارزیابی وضعیت جسمانی نیروهای آتش نشانی، با همكاری معاونت آموزش و تربیت بدنی سازمان آتش نشانی تهران در سطح منطقه هفت برگزار شد.
بهنام كشتكار مدیر تربیت بدنی منطقه هفت عملیات در این باره گفت: این آزمون ها با حضور آتش نشانان منطقه ۷ عملیات آتش نشانی تهران در سالن ورزشی ایستگاه ۲۲ برگزار شد و آتش نشانان در آیتم های انعطاف پذیری، دوی ۹*۴ متر، بارفیكس، دراز و نشست و دوی ۵۴۰ متر، مورد ارزیابی قرار گرفتند.

تست آمادگی جسمانی ایفرد

تست آمادگی جسمانی ایفرد

  • نویسنده : خبرنگار عملیاتی ورزشی
  • منبع خبر : ir.125