پایان مسابقات دومیدانی کلانشهرهای شهرداریهای کشور با میزبانی شایسته اراک
پایان مسابقات دومیدانی کلانشهرهای شهرداریهای کشور با میزبانی شایسته اراک

به گزارش خبرنگار عملیاتی ورزشی:با پایان یافتن مسابقات دومیدانی کلانشهرهای شهرداریهای کشور در شهراراک تیمهای برتر به همراه نفرات برتر مشخص شدند.

پایان مسابقات دومیدانی کلانشهرهای شهرداریهای کشور با میزبانی شایسته اراک

به گزارش خبرنگار عملیاتی ورزشی:با پایان یافتن مسابقات دومیدانی کلانشهرهای شهرداریهای کشور در شهراراک تیمهای برتر به همراه نفرات برتر مشخص شدند.

در رشته ۱۰۰ متر

۱۰۰ متر زیر ۳۰ سال
۱-آرتین ارشادی کرج ۱۰/۶۷
۲-سعید موسوی مشهد ۱۰/۹۲
۳-حسین دولت آبادی اراک ۱۱/۶۷

۱۰۰ متر ۳۰ تا ۳۵
۱-جواد ترابی مشهد ۱۰/۸۰
۲-مهدی شاکری شیراز ۱۱/۳۸
۳-صادق انصاری کرج ۱۱/۸۳

۱۰۰ متر ۳۶ تا ۴۰
۱-روح الله محمدی کرج ۱۰/۹۹
۲-جواد مرغشی مشهد ۱۱/۴۹
۳-محمد بغدادی اراک ۱۳/۸۹
۱۰۰متر بالای ۴۰
علی جعفری مشهد ۱۱/۸۳
۱-علی زارع شیراز ۱۲/۳۶
۲-احمد قلی اراک۱۲/۸۰

روح الله محمدی

             روح الله محمدی آتشنشان

پرش طول زیر۳۰سال

۱-آرتین ارشادی کرج ۶/۰۰

۲-سید سعید موسوی مشهد ۵/۸۵

۳-امیر فرج زاده قم ۵/۴۳

پرش طول۳۱تا ۳۵ سال

۱-مهدی شاکری شیراز ۵/۶۵

۲-داوود پوراحسانی اراک ۵/۰۳

۳-سید مرتضی طباطبایی قم ۴/۹۹

پرش طول ۳۶تا۴۰ سال

۱-جواد مرغشی مشهد ۴/۸۶

پرش طول بالای ۴۱ سال

۱-علی جعفری مشهد ۵/۱۱

۲-احمد قلی اراک۵/۱۰

۳-محمد بیات کرج ۴/۸۲

           آرتین ارشادی آتشنشان

پرتاب وزنه زیر ۳۰ سال

۱-امیر فرج زاده قم ۱۳/۸۵

۲-حسین دولت آبادی اراک ۱۱/۱۷

۳-رحمان کشاورز شیراز ۱۰/۴۲

پرتاب وزنه ۳۱تا ۳۵ سال

۱-حسن شعبانی همدان ۱۳/۵۴

۲-جواد ترابی مشهد ۱۰/۹۶

۳-محمد صادق انصاری کرج ۱۰/۴۴

پرتاب وزنه ۳۶تا ۴۰ سال

۱-جعفر ابراهیمی همدان ۱۱/۰۷

۲-روح الله محمدی کرج ۱۰/۵۸

۳-محمد بیات کرج ۹/۰۰

پرتاب وزنه بالای ۴۱ سال

۱-داوود اسدی قم ۱۰/۱۴

۲-وحید تهران دوست همدان ۹/۰۶

۳۰۰۰ متر رده سنی زیر ۳۰سال

۱-رحمان کشاورز شیراز ۱۱/۰۳

۲-جمشید صفری همدان ۱۳/۲۰

۳۰۰۰متر رده سنی زیر ۳۱ تا ۳۵سال

۱-سید مرتضی طباطبایی قم ۱۶/۵۲

۳۰۰۰متر رده سنی زیر ۳۶ تا ۴۰ سال

۱-محمد بغدادی اراک ۱۳/۰۲

۲-جعفر ابراهیمی همدان ۱۴/۳۸

۳۰۰۰متر رده سنی بالای ۴۱ سال

۱-علی زارع شیراز ۱۱/۰۳

۲-وحید تهران دوست همدان ۱۴/۳۷

رشته ۴ در ۱۰۰ متر امدادی

۱- کرج با زمان ۴۷/۰۷

۲- مشهد با زمان۴۹/۵۷

۳- اراک با زمان ۵۱/۳۰

ازسمت راست ارسلان غلامی-آرتین ارشادی-روح الله محمدی-صادق انصاری-محمدبیات-داریوش سلطان محمد-تیم کرج قهرمان مسابقه ۴در۱۰۰متر

مجموع تیمی

۱- مشهد ۵۱ امتیاز

۲- کرج ۴۸ امتیاز

۳-همدان ۴۳ امتیاز

  • نویسنده : خبرنگار عملیاتی ورزشی
  • منبع خبر : Firesport.ir