پایان سیزدهمین دوره رقابتهای آتشنشانان کشور با شناخت تیمهای برتر
پایان سیزدهمین دوره رقابتهای آتشنشانان کشور با شناخت تیمهای برتر

در رشته ۱۰۰ متر آقای روح الله محمدی از آتشنشانی کرج با رکورد ۱۶:۹۷ ثانیه عنوان قهرمانی کشور را به خود اختصاص داد همچنین آقای حسین حسین پور از شاهرود با رکورد ۱۷:۳۵ ثانیه و میلاد ایرج از کرج بارکورد ۲۰ ثانیه دوم و سوم شدند.

به گزارش خبرنگار عملیاتی ورزشی ؛از سیزدهمین المپیاد عملیاتی – ورزشی آتش نشانان ایران از روز ۱۶ مهرماه با ورود و پذیرش ۳۰ تیم از آتش نشانان و برگزاری مراسم قرعه کشی و ترتیب بندی تیم ها آغاز شد.

روز هفدهم مهرماه ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز میزبان بخش دوی یکصد متر با مانع آتش نشانان بود و پس از آن مسابقات دوی چهارصد متر امدادی و سپس چالش آتش نشانان و عملیات آب رسانی تیمی آخرین بخش این مسابقات بود.در رشته ۱۰۰ متردر بخش انفرادی
آقای روح الله محمدی از آتشنشانی کرج با رکورد ۱۶:۹۷ ثانیه عنوان قهرمانی کشور را به خود اختصاص داد همچنین آقای حسین حسین پور از شاهرود با رکورد ۱۷:۳۵ ثانیه و میلاد ایرج از کرج بارکورد ۲۰:۸۳ ثانیه دوم و سوم شدند.

چالش عملیاتی آتش نشانان در بخش انفرادی:

نفر اول: سجاد غفاری از ساوه

نفر دوم: اسماعیل آزمون از تهران  

 نفر سوم: سعید نوروزی از مشهد

دوی یکصد متر با مانع تیمی:

مقام اول: شاهرود

مقام دوم: رشت

 مقام سوم: تبریز

دوی چهار در صد متر امدادی تیمی:

مقام اول: قزوین

مقام دوم: شاهرود  

مقام سوم: اصفهان

چالش عملیاتی آتش نشانان در بخش تیمی:

مقام اول: مشهد  

مقام دوم: تبریز

 مقام سوم: تهران

عملیات آب رسانی تیمی:

مقام اول: شاهرود  

مقام دوم: تهران

 مقام سوم: تبریز

جمع بندی نهایی بهترین تیم:

تیم تبریز به عنوان قهرمان مسابقات، تیم شاهرود نائب قهرمان و تیم مشهد به مقام سوم دست یافت.

پایان سیزدهمین دوره رقابتهای آتشنشانان کشور با شناخت تیمهای برتر
  • نویسنده : خبرنگار عملیاتی ورزشی
  • منبع خبر : Firesport.ir