تیم شهریار در مسابقات یزد | انجمن ورزشی آتش نشانان و امدادگران ایران