شنبه, ۱۲ اسفند , ۱۴۰۲ Saturday, 2 March , 2024
آتش نشانی سمنان
یک برنز سهم تیم آمادگی جسمانی سازمان آتش نشانی سمنان در مسابقات کشوری آمادگی جسمانی کارکنان دولت 26 آوریل 2019
آمادگی جسمانی کارکنان دولت؛

یک برنز سهم تیم آمادگی جسمانی سازمان آتش نشانی سمنان در مسابقات کشوری آمادگی جسمانی کارکنان دولت

تیم آتش نشانی سمنان یک مدال برنز را در رقابت های کشوری آمادگی جسمانی کارکنان دولت کسب کرد.