بازدید رییس سازمان آتشنشانی کرج از  تستهای ادواری ورزشی سازمان
بازدید رییس سازمان آتشنشانی کرج از  تستهای ادواری ورزشی سازمان

یساولی در پایان بر شرکت پرقدرت تیم المپیاد عملیاتی ورزشی سازمان در مسابقات پیش رو تاکید کرد.در پایان روح الله محمدی مسول برگزاری تستهای ادواری از حضور ایشان و همراهان ونقش پر اهمیت ورزش در نظر آنان تقدیر و تشکر نمود.

به گزارش خبرنگار عملیاتی ورزشی:رییس سازمان آتشنشانی کرج از تستهای ادواری شش ماهه اول بازدید کرد.در این بازدید معاونت توسعه سرمایه انسانی رییس اداره آموزش وتربیت بدنی رییس حراست رییس بازرسی رییس ستاد فرماندهی مدیر منطقه ۲ عملیات و معاونت عملیات ایشان را همراهی کردند.

محمد یساولی در این بازدید بر اهمیت آمادگی جسمانی در عملیاتها تاکید کرد و ورزش را همواره راهی برای ایجاد وفاق و دوستی و سلامتی برای همکاران تعریف نمود.

همچنین در این دیدار اعضا در خصوص کلیات و سیاستهای سالانه ورزشی سازمان طی یک جلسه برای شرکت تیم المپیاد عملیاتی ورزشی در مسابقات آتی و برگزاری مسابقات ورزشی داخلی در سطح استان به تبادل نظر و ارایه راه حل پرداختند.

یساولی در پایان بر شرکت پرقدرت تیم المپیاد عملیاتی ورزشی سازمان در مسابقات پیش رو تاکید کرد.در پایان روح الله محمدی مسول برگزاری تستهای ادواری از حضور ایشان و همراهان ونقش پر اهمیت ورزش در نظر آنان تقدیر و تشکر نمود.

firesport.ir

سایت تخصصی عملیاتی ورزشی آتشنشانان ایران

firesport.ir

سایت تخصصی عملیاتی ورزشی آتشنشانان ایران

  • نویسنده : خبرنگار عملیاتی ورزشی
  • منبع خبر : Firesport.ir