برگزاری مسابقه چند جانبه ۴ ابزار در شاهرود
برگزاری مسابقه چند جانبه ۴ ابزار در شاهرود

به گزارش خبرنگار عملیاتی ورزشی؛در مصاحبه با روح الله محمدی مسئول فنی این دوره از رقابتها که با حضور۸ تیم از شهرهای:مشهد،کرج،شاهرود،شیراز،ساری،فولاد سیرجان،قزوین،رشت برگزار گردید نتایج زیر بدست آمد.


برگزاری مسابقه چند جانبه عملیاتی ورزشی ۴ ابزار در شهر شاهرود

به گزارش خبرنگار عملیاتی ورزشی؛در مصاحبه با روح الله محمدی مسئول  فنی این دوره از رقابتها که با حضور۸ تیم از شهرهای مشهد،کرج،شاهرود،شیراز،ساری،فولاد سیرجان،قزوین،رشت برگزار گردید  نتایج زیر بدست آمد.

در رشته ۱۰۰ مترآقایان:

جواد مرغشی از مشهد با زمان ۱۷:۲۵

روح الله سهرابی از قزوین با زمان ۱۷:۵۶

احسان سلیمانی از شاهرود با زمان ۱۸:۰۶

در رشته صعود از برج با نردبان چنگک دار آقایان:

جواد مرغشی از مشهد با زمان ۱۶:۵۸

احسان سلیمانی از شاهرود با زمان ۱۸:۴۴

یونس کاشف از مشهد بازمان ۱۹:۹۳

در رشته آبرسانی با سیبل نشانه تیمهای:

شاهرود با زمان ۳۰:۸

شیراز ۳۲:۸۵

ساری ۳۳:۶۵

عناوین برتر را کسب کردند.

همچنین در مراسم پایانی که با حضور مرتضی پوستچی خراسانی رییس انجمن ورزش آتشنشانان کشور برگزار گردید از قهرمانان با اهدا حکم مدال و کاپ قهرمانی تجلیل به عمل آمد.

  • نویسنده : خبرنگار عملیاتی ورزشی
  • منبع خبر : Firesport.ir