برگزاری یازدهمین دوره مسابقات والیبال کلانشهرها
برگزاری یازدهمین دوره مسابقات والیبال کلانشهرها

به گزارش خبرنگار عملیاتی ورزشی:یازدهمین دوره مسابقات والیبال کلانشهرهای شهرداریهای کشور با شرکت 6 تیم کرج،مشهد،اصفهان،تبریز،کرمان،کرمانشاه در مشهد مقدس برگزار گردید که در پایان این رقابت 3 روزه نتایج زیر بدست آمد.

برگزاری یازدهمین دوره مسابقات والیبال کلانشهرهای شهرداریهای کشور در مشهد

به گزارش خبرنگار عملیاتی ورزشی:یازدهمین دوره مسابقات والیبال کلانشهرهای شهرداریهای کشور با شرکت ۶ تیم کرج،مشهد،اصفهان،تبریز،کرمان،کرمانشاه در مشهد مقدس برگزار گردید که در پایان این رقابت ۳ روزه نتایج زیر بدست آمد.

مقام اول تیم شهرداری مشهد

مقام دوم تیم شهرداری اصفهان

مقام سوم تیم شهرداری کرج

همچنین کاپ اخلاق هم به تیم کرمان تعلق گرفت.

  • نویسنده : خبرنگار عملیاتی ورزشی
  • منبع خبر : Firesport.ir