بهشهر ،تیم پانزدهم ، مسابقات عملیاتی ورزشی آتش نشانی
بهشهر ،تیم پانزدهم ، مسابقات عملیاتی ورزشی آتش نشانی

کسب مقام پانزدهم تیمی، سازمان اتش نشانی بهشهر از بین سی تیم در دوازدهمین المپیاد عملیاتی ورزشی آتش نشانان کشور در شهر یزد.

کسب مقام پانزدهم تیمی، سازمان اتش نشانی بهشهر از بین سی تیم در دوازدهمین المپیاد عملیاتی ورزشی آتش نشانان کشور در شهر یزد.

  • نویسنده : خبرنگار عملیاتی ورزشی