فیلم فینال ۱۰۰ متر آتشنشانان کشور در سال ۹۴ مشهد مقدس با قهرمانی روح الله محمدی
فیلم فینال ۱۰۰ متر آتشنشانان کشور در سال ۹۴ مشهد مقدس با قهرمانی روح الله محمدی

در پایان روح الله محمدی از کرج مقام اول محمد اسلامی شجره از مشهد مقدس مقام دوم وجواد مرغشی از مشهد مقدس عنوان سوم را کسب نمودند.

فیلم فینال ۱۰۰ متر آتشنشانان کشور در سال ۹۴ مشهد مقدس که  با قهرمانی روح الله محمدی از آتشنشانی کرج به پایان رسید.

این مسابقه دردور مقدماتی در دودور و یک مرحله نیمه نهایی و در پایان در مرحله فینال انجام گردید.

که در پایان روح الله محمدی از کرج مقام اول

محمد اسلامی شجره از مشهد مقدس مقام دوم

وجواد مرغشی از مشهد مقدس عنوان سوم را کسب نمودند.

[aparat id=”5dviQ”]

  • نویسنده : خبرنگار عملیاتی ورزشی
  • منبع خبر : Firesport.ir