قهرمانی تهران در هر دوبخش آقایان و بانوان شنای کلانشهرهای شهرداریهای کشور
قهرمانی تهران در هر دوبخش آقایان و بانوان شنای کلانشهرهای شهرداریهای کشور

تهران قهرمان شنای کلانشهرهای شهرداریهای کشور در هر دوبخش آقایان و بانوان شد در پایان این رقابتها در بخش آقایان تیمهای تهران،اصفهان و تبریز مقامهای  اول تا سوم را کسب نمودند و کاپ اخلاق هم به شهرداری زاهدان رسید. در بخش بانوان هم تیهمای تهران،اصفهان و تبریز عناوین اول تا سوم را کسب نمودند و کاپ اخلاق هم به شهرداری همدان رسید.

تهران قهرمان شنای کلانشهرهای کشور در هر دوبخش آقایان و بانوان شد در پایان این رقابتها در بخش آقایان تیمهای تهران،اصفهان و تبریز مقامهای 

اول تا سوم را کسب نمودند و کاپ اخلاق هم به شهرداری زاهدان رسید.

در بخش بانوان هم تیهمای تهران،اصفهان و تبریز عناوین اول تا سوم را کسب نمودند و کاپ اخلاق هم به شهرداری همدان رسید

محمد رضا فروهی دبیر کمیته تفریحات سالم شهرداریهای کلانشهرهای کشور از حمایت اقایان دکتر مدیح مدیر کل رفاه و تعاون و خدمات اجتماعی شهرداری تهران

و همکارانشان تقدیر و تشکر نمود.

  • نویسنده : خبرنگار عملیاتی ورزشی
  • منبع خبر : FIRESPORT.IR