جلوگیری از آسیب دیدگی درصد بالایی از اتفاقات افتاده در باشگاه ها خیلی کم شنیده اید با دمبل بوده باشد.

مزیت های تمرین با دمبل نسبت به هالتر

۱⃣ تعادل در فشار عضلات
دمبل ها عضلات زیرین بدن را وادار می کنند به صورت یک جانبه کار کنند. اگر یک طرف بدنتان از طرف دیگر ضعیف تر است هیچ جای فرار و چاره ای نیست اما دمبل می تواند عامل موثر جنگ با عدم توازن در بدن باشد.

۲⃣ ایمنی در اسکات
یک اشتباه در اسکات سنگین ممکن است عواقب بدی برای شما داشته باشد و میله هالتر عامل آسیب زدن به شما می شود. اما تمرین با دمبل اینگونه نیست. موقع موفق نشدن در پرس سینه سنگین کافیست اونارو زمین بیاندازید.

۳⃣تکنیک نیروی شدید
مزیت استراحت، مکث و حرکت ست های کاهشی (هرمی معکوس) و ست های کاهشی قدیمی این است که اجرای آنها راحت تر است و برای فرد تمرین کننده که تنها است آسان تر است. تکنیک هرم معکوس منحصر به تمرین با دمبل است. تکنیک های موثر با شدت بالا اکثرا انجام آنها با هالتر توصیه نمی شود.

۴⃣بالا بردن طیف حرکت و عضله سازی
یکی از موثرترین روش ها برای بارگذاری بیش از حد عضلات به منظور کسب قدرت و عضله سازی افزایش طیف حرکت است.

۵⃣مزایای عالی تمرین با دمبل , حرکت آزاد
زمانیکه پرس سینه با هالتر انجام می دهید بازوها و شانه های شما در یک وضعیت ثابت قرار می گیرند ولی پرس دمبل به شما اجازه می دهد شانه های خود را به داخل و خارج بچرخانید یا اینکه آنها را بالاتر و پایین تر از بدن خود ببرید و عضلات خود را بدون درد مورد تمرین قرار دهید.

۶⃣جلوگیری از آسیب دیدگی
درصد بالایی از اتفاقات افتاده در باشگاه ها خیلی کم شنیده اید با دمبل بوده باشد

  • نویسنده : خبرنگار عملیاتی ورزشی
  • منبع خبر : Firesport.ir