مسابقات عملیاتی ورزشی ترکیبی آتشنشانان کشور در شهر یزد اسفند ۹۷ با تکنیک روح الله محمدی
مسابقات عملیاتی ورزشی ترکیبی آتشنشانان کشور در شهر یزد اسفند ۹۷ با تکنیک روح الله محمدی

مسابقات عملیاتی ورزشی ترکیبی آتشنشانان کشور در شهر یزد اسفند ۹۷ با تکنیک روح الله محمدی[aparat id=”F8fAw”]

مسابقات عملیاتی ورزشی ترکیبی آتشنشانان کشور در شهر یزد اسفند ۹۷ با تکنیک روح الله محمدی[aparat id=”F8fAw”]

  • نویسنده : خبرنگار عملیاتی ورزشی
  • منبع خبر : FIRESPORT.IR