مسابقه آبرسانی تیم کرج در مسابقات عملیاتی ورزشی شهر شاهرود
مسابقه آبرسانی تیم کرج در مسابقات عملیاتی ورزشی شهر شاهرود

مسابقه آبرسانی تیم کرج در مسابقات عملیاتی ورزشی شهر شاهرود [aparat id=”vxcU3″]

مسابقه آبرسانی تیم کرج در مسابقات عملیاتی ورزشی شهر شاهرود

[aparat id=”vxcU3″]

  • نویسنده : خبرنگار عملیاتی ورزشی