نتايج دهمين دوره مسابقات كشتي شهرداريهاي كلانشهرهاي ايران
نتايج دهمين دوره مسابقات كشتي شهرداريهاي كلانشهرهاي ايران

به گزارش خبرنگار عملیاتی ورزشی:در پایان دهمین دوره این رقابتها نتایج زیر به دست آمد نتايج دهمين دوره مسابقات كشتي شهرداريهاي كلانشهرهاي ايران مقام اول: شهرداري كرمانشاه مقام دوم: شهرداري مشهد مقام سوم : شهرداري همدان تيم اخلاق : شهرداري رشت

به گزارش خبرنگار عملیاتی ورزشی:در پایان دهمین دوره این رقابتها نتایج زیر به دست آمد

نتايج دهمين دوره مسابقات كشتي شهرداريهاي كلانشهرهاي ايران
مقام اول: شهرداري كرمانشاه
مقام دوم: شهرداري مشهد
مقام سوم : شهرداري همدان
تيم اخلاق : شهرداري رشت

نتايج انفرادي دهمين دوره مسابقات كشتي شهرداريهاي كلانشهرهاي ايران
وزن ٥٧ كيلو
مقام اول: صابر شهري رشت
مقام دوم:شهاب أسدي كرج
مقام سوم : سعيد طالبي همدان
وزن ٦١ كيلوگرم
مقام اول: متين زارعي كرمانشاه
مقام دوم: محمدرضا صدري مقدم مشهد
مقام سوم: سعيد بيات همدان
وزن ٦٥ كيلو
مقام اول: حسين روميايي همدان
مقام دوم : امير صمدي كرمانشاه
مقام سوم: احمد لعل صاحبي مشهد
وزن ٧٠ كيلو
مقام اول : محمد حسين سلطاني حقيقي همدان
مقام دوم : مجتبي توكلي مشهد
مقام سوم : سجاد عزيزي كرمانشاه
وزن ٧٤ كيلو
مقام اول : رضا رجب زاده مشهد
مقام دوم : مجيد يوسف وندي كرمانشاه
مقام سوم: اكبر مظفري همدان
وزن ٨٦ كيلو
مقام اول : مسعود حيدريان كرمانشاه
مقام دوم : ميثم صفري كرج
مقام سوم: كاظم مختاري مشهد
وزن ٩٧ كيلو
مقام اول: سعيد فاروقي كرمانشاه
مقام دوم : مهدي يكه مشهد
مقام سوم : مروان صادقي رشت
وزن ١٢٥ كيلو
مقام اول : محسن يوسف نيا كرمانشاه
مقام دوم :يوسف رزم ارا مشهد
مقام سوم : جواد بازدهار طارمي رشت

  • نویسنده : خبرنگار عملیاتی ورزشی
  • منبع خبر : Firesport.ir