پالایشگاه هاشمی نژاد به مقام نایب قهرمانی دست یافت
پالایشگاه هاشمی نژاد به مقام نایب قهرمانی دست یافت

دبیر اجرایی هشتمین ارزیابی آتش نشانان شرکت ملی گاز ایران:پالایشگاه هاشمی نژاد به مقام نایب قهرمانی دست یافت.

به گزارش پایگاه خبری عملیاتی ورزشی آتشنشانان ایران ،دبیر اجرایی هشتمین ارزیابی آتش نشانان شرکت ملی گاز ایران گفت:پالایشگاه هاشمی نژاد به مقام نایب قهرمانی دست یافت.

با برگزاری سومین روز از هشتمین ارزیابی آتش نشانان شرکت ملی گاز ایران در ورزشگاه تختی مشهد و جمع بندی هیات داوران، تیم های برتر مشخص و طی مراسمی از نفرات برتر و تیمی تجلیل بعمل آمد.

به گزارش روابط عمومی شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد، دبیر اجرایی این دوره گفت؛ تیم های شرکت کننده در روز سوم در آیتم آبرسانی به سیبل نشانه با یکدیگر به رقابت پرداختند که پالایشگاه چهارم پارس جنوبی با ثبت ۳۵ ثانیه و ۳۰ صدم ثانیه، پالایشگاه هاشمی نژاد با ثبت ۳۵ ثانیه و ۳۵ صدم ثانیه و پالایشگاه دهم پارس جنوبی با ۳۹ ثانیه و ۱۵ صدم ثانیه به ترتیب مقام های اول تا سوم را به دست آوردند.

جواد کهولی با بیان اینکه ارزیابی کل مسابقات برای تیم ها از ۸۰۰ امتیاز بوده است افزود؛ پالایشگاه چهارم پارس جنوبی با کسب امتیاز ۷۷۰ مقام اول، پالایشگاه هاشمی نژاد با کسب امتیاز ۷۴۵ مقام دوم و پالایشگاه دوم پارس جنوبی با کسب ۷۰۰ امتیاز مقام سوم کل مسابقات را به خود اختصاص دادند.

  • نویسنده : خبرنگار عملیاتی ورزشی