پانزدهمین دوره مسابقات جهانی عملیاتی ورزشی آتشنشانان در ساراتوف روسیه برگزار خواهد شد
پانزدهمین دوره مسابقات جهانی عملیاتی ورزشی آتشنشانان در ساراتوف روسیه برگزار خواهد شد

جلسه کمیته سازماندهی برای آماده سازی و برگزاری پانزدهمین دوره مسابقات قهرمانی جهانی عملیاتی ورزشی در ساراتوف روسیه برگزار شد.

جلسه کمیته سازماندهی برای آماده سازی و برگزاری پانزدهمین دوره مسابقات قهرمانی جهانی عملیاتی ورزشی در ساراتوف روسیه برگزار شد.
این جلسه به ریاست رئیس فدراسیون بین المللی ورزش های آتش نشانان و امدادرسانان، برگزار شد.
مسابقات قهرمانی جهان در ساراتوف در سال جاری با حضور بهترین آتش نشانان و نجات دهنده های جهان است برگزار خواهد شد.
رئیس منطقه ساراتوف از فدراسیون بین المللی ورزش آتش نشانان و امدادرسانان جهت انتخاب منطقه ساراتوف به عنوان محل برگزاری مسابقات قهرمانی جهانی آتش و نجات ورزش جهانی تشکر کرد.
رئیس کمیته سازماندهی، در طی جلسه کمیته سازماندهی، تعدادی از دستورالعمل های مربوط به سازمان مسابقات قهرمانی، آماده سازی استادیوم ها و امکانات ورزشی، محل اقامت شرکت کنندگان و مهمانان مسابقه را مشخص نمود.
پس از پایان جلسه همگی از محل مسابقات و همچنین ورزشگاه لوکوموتیو، دیدار کردند.

 

پانزدهمین دوره مسابقات جهانی عملیاتی ورزشی آتشنشانان در ساراتوف روسیه

  • نویسنده : خبرنگار عملیاتی ورزشی
  • منبع خبر : firesport.ir