پایان تستهای ورزشی ادواری نیم سال اول آتشنشانان کرج
پایان تستهای ورزشی ادواری نیم سال اول آتشنشانان کرج

به گزارش خبرنگار عملیاتی ورزشی:در گفتگو با روح الله محمدی مسول برگزاری  تستهای ورزشی سازمان آتشنشانی کرج آتشنشانان کرجی طی 14روزاز تاریخ 25 خرداد ماه سال جاری تا تاریخ 10تیرماه  موفق به انجام این تستها که شامل (دو 4در 9 متر بارفیکس درازونشست پرش جفت دو540متر و تخته انعطاف)میباشد گردیده اند.

به گزارش خبرنگار عملیاتی ورزشی:در گفتگو با روح الله محمدی مسول برگزاری  تستهای ورزشی سازمان آتشنشانی کرج آتشنشانان کرجی طی ۱۴روزاز تاریخ ۲۵ خرداد ماه سال جاری تا تاریخ ۱۰تیرماه  موفق به انجام این تستها که شامل (دو ۴در ۹ متر بارفیکس درازونشست پرش جفت دو۵۴۰متر و تخته انعطاف)میباشد گردیده اند.

روح الله محمدی افزود در پایان و پس از جمع بندی نهایی به ۱۶ نفر از پرسنل عملیات آقایان یک نفر بانوان دونفر مسول ایستگاه و سه نفر از پیشکسوتان که حد نصاب بالاتر را کسب نموده اند لوح تقدیر و پاداش اعطا خواهد گردید.

 

  • نویسنده : خبرنگار عملیاتی ورزشی
  • منبع خبر : Firesport.ir