کرج قهرمان مسابقات آمادگی جسمانی شهرداریهای کشور
کرج قهرمان مسابقات آمادگی جسمانی شهرداریهای کشور

وی همچنین افزود در این رقابت ۴۸نفره که بین بهترین و آماده ترین آتشنشانان ورزشکار کشور برگزار گردید در ۴ رده سنی نفرات برتر به شرح زیر معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار عملیاتی ورزشی؛در مصاحبه با  رییس انجمن ورزش آتشنشانان کشور کرج عنوان قهرمانی اولین دوره رقابتهای آمادگی جسمانی ویژه آتشنشانان شهرداریهای کشور را به خود اختصاص داد.

مرتضی پوستچی خراسانی افزود در این رقابتها که با حضور ۸ تیم برتر کشور که در رقابتهای منطقه ای به فینال راه یافته بودند به ترتیب تیمهای

۱-کرج باامتیاز ۱۷۷۲/۸۶

۲-گرگان با امتیاز ۱۶۳۲/۸۸

۳-زاهدان با امتیاز۱۶۰۹/۸۹

۴-کرمانشاه با امتیاز۱۵۳۸/۳۵

۵-تیم یزد با امتیاز۱۵۱۱/۹۱

۶-اردبیل باامتیاز۱۴۳۳/۴۹

۷-سنندج با امتیاز ۱۳۸۵/۴۹

۸-بوشهر با امتیاز ۱۱۳۵/۶۹

عناوین اول تا هشتم را به خود اختصاص دادند.

وی همچنین افزود در این رقابت ۴۸ نفره در ۴ رده سنی نفرات برتر کشور به شرح زیر حائز عناوین اول تا سوم شدند.

مسابقات آمادگی جسمانی آتشنشان کشور

رده سنی ۳۰-

ایوب بابا نیازی از تیم گرگان با امتیاز ۴۶۴/۸۳

محمد قاسمی از تیم کرج با امتیاز۴۵۳/۴۵

مجید بوجانی از تیم کرمانشاه با امتیاز ۴۱۹/۴۳

رده سنی ۳۰ – ۳۵ 

حامد لشکر بلوک از تیم گرگان با امتیاز ۴۵۵/۹۱

آرتین ارشادی از تیم کرج با امتیاز ۴۰۷/۷۶

سید محمد حمزه پور از تیم یزد با امتیاز ۳۷۹/۵۷

رده سنی ۳۵ – ۴۰

سیدرضا میر بزرگی از تیم کرج با امتیاز ۴۶۴/۵۸

مصطفی الماسی از تیم کرمانشاه با امتیاز ۴۲۶/۲۹ 

سید محسن نبوی از تیم گرگان با امتیاز ۴۱۷/۴۱ 

 رده سنی ۴۰+

http://روح الله محمدی از تیم کرج با امتیاز۴۴۷/۰۷

محمد امیر یعقوبی از تیم زاهدان با امتیاز۴۴۰/۲۷

هاشم محمد زاده از تیم اردبیل با امتیاز ۳۸۸/۰۲

  • نویسنده : خبرنگار عملیاتی ورزشی
  • منبع خبر : Firesport.ir