شنبه, ۲۳ تیر , ۱۴۰۳ Saturday, 13 July , 2024
استخدام آتشنشان
استخدام نیروی عملیاتی آتشنشانی شیراز 30 مه 2019
استخدام آتشنشان؛

استخدام نیروی عملیاتی آتشنشانی شیراز

محمد هادی قانع افزود:پس از 2 سال پیگیری مستمر موفق به اخذ مجوز استخدام 158 نفر نیروی جدید در سازمان آتشنشانی شیراز شدیم که از این میزان سهمیه 110نفرنیروی عملیاتی آتشنشان و 48 نفر راننده آتشنشان پس از آزمون کتبی و مراحل گزینش و تست پزشکی نفرات برگزیده جذب سازمان آتشنشانی خواهند شد .