امضای تفاهم نامه فی مابین کمیته ورزش و تفریحات کلانشهرهای شهرداریهای کشور و فدراسیون شطرنج
امضای تفاهم نامه فی مابین کمیته ورزش و تفریحات کلانشهرهای شهرداریهای کشور و فدراسیون شطرنج

با نظر مساعد دکتر مرادی دبیرکل مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران حمايت رياست (دكتر عيدي)و دبير(دكتر عمويي) محترم كميسيون اجتماعي فرهنگي و همت دكتر فروحي رئيس كميته ورزش و تفريحات سالم و استقبال فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران ، بمنظور توسعه زمینه های مشترک علمي و آموزشی و نیز استفاده از ظرفیت های موجود طرفين در دو بخش كارمندي و شهروندي؛ تفاهم نامه همکاری في مابين کمیته ورزش و تفریحات سالم کمیسیون اجتماعی و فرهنگی مجمع شهرداران و فدراسیون شطرنج امضا شد.


با نظر مساعد دکتر مرادی دبیرکل مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران حمايت رياست (دكتر عيدي)و دبير(دكتر عمويي) محترم كميسيون اجتماعي فرهنگي و همت دكتر فروحي رئيس كميته ورزش و تفريحات سالم و استقبال فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران ، بمنظور توسعه زمینه های مشترک علمي و آموزشی و نیز استفاده از ظرفیت های موجود طرفين در دو بخش كارمندي و شهروندي؛ تفاهم نامه همکاری في مابين کمیته ورزش و تفریحات سالم کمیسیون اجتماعی و فرهنگی مجمع شهرداران و فدراسیون شطرنج امضا شد.
از اهم مفاد این تفاهم نامه مهم که برای اولین بار در تاریخ ورزش کلانشهرها رخ داده میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
🔸برگزاری دوره های آموزشی و علمی( کارمندی و شهروندی).
🔸برگزاری مسابقات شطرنج آقایان و بانوان در سطح كاركنان کلانشهرها
🔸ایجاد پایگاه های استعداديابي شطرنج در سالنهاي تحت پوشش شهرداری ها
و …..

  • نویسنده : خبرنگار عملیاتی ورزشی
  • منبع خبر : سایت کلانشهرها