برگزاری دوره دوم مربیگری آمادگی عملکردی آتشنشانان
برگزاری دوره دوم مربیگری آمادگی عملکردی آتشنشانان

با استقبال ورزشکاران آتشنشان دومین دوره متوالی آمادگی عملکردی آتشنشانان در بهمن و اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

http://به گزارش خبرنگار عملیاتی ورزشی؛در مصاحبه با مرتضی پوستچی خراسانی رییس انجمن ورزش آتشنشانان کشوربا استقبال ورزشکاران آتشنشان دومین دوره متوالی آمادگی عملکردی آتشنشانان در بهمن و اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار عملیاتی ورزشی؛در مصاحبه با مرتضی پوستچی خراسانی رییس انجمن ورزش آتشنشانان کشور با توجه به استقبال چشمگیر آتشنشانان ورزشکار دومین دوره متوالی مربیگری آمادگی عملکردی آتشنشانان در بهمن و اسفند سال جاری در مرکز بین المللی صالح آباد تهران برگزار خواهد شد.

رییس انجمن ورزش آتشنشانان کشور افزودبا هماهنگی و‌همکاری بین فدراسیون ورزشهای همگانی وانجمن ورزش آتشنشانان ایران  تدریس این دوره به عهده اساتید‌مجرب ورزشی آقایان مجید عباس زاده مسئول کمیته آموزش ورزش آتشنشانان کشور،دکتر حمید مسجدی،دکترسینا رخصتی و مهندس سعید اکبری از قهرمانان بنام این رشته برگزار خواهد شد.

  • نویسنده : خبرنگار عملیاتی ورزشی
  • منبع خبر : Firesport.ir