شکسته شدن رکورد ۱۰۰ متر آتشنشانان جهان در مسابقات جهانی ساراتوف توسط قهرمان چک
شکسته شدن رکورد ۱۰۰ متر آتشنشانان جهان در مسابقات جهانی ساراتوف توسط قهرمان چک

در رشته 100 متر رکورد جهان را با زمان 14:70 ثانیه طی کند و حد نصاب جدیدی در این ماده به ثبت برساند او توانست به میزان 11 صدم ثانیه این رکورد را بهبود ببخشد و راهی فینال شود.

شکسته شدن رکورد ۱۰۰ متر آتشنشانان جهان در مسابقات جهانی ساراتوف توسط قهرمانی از جمهوری چک

سایت تخصی عملیاتی ورزشی آتشنشانان ایران

به گزارش خبرنگار عملیاتی ورزشی:در جریان مسابقات قهرمانی عملیاتی ورزشی آتشنشانان جهان در شهر ساراتوف روسیه دانیل کلاونا از جمهوری چک موفق شد.

در رشته ۱۰۰ متر رکورد جهان را با زمان ۱۴:۷۰ ثانیه طی کند و حد نصاب جدیدی در این ماده به ثبت برساند او توانست به میزان ۱۱ صدم ثانیه این رکورد را بهبود ببخشد و راهی فینال شود.

 

  • نویسنده : خبرنگار عملیاتی ورزشی
  • منبع خبر : firesport.ir