فیلم فینال  ۱۰۰ متر آتشنشانان کشور لیگ  دو سال ۸۸ تبریز با قهرمانی روح الله محمدی
فیلم فینال  ۱۰۰ متر آتشنشانان کشور لیگ  دو سال ۸۸ تبریز با قهرمانی روح الله محمدی

( firefighters champion games final 100m iran2007(ruhallah mohammadi 16.30 فیلم فینال ۱۰۰ متر آتشنشانان کشور لیگ دو سال ۸۸ تبریز با قهرمانی روح الله محمدی [aparat id=”e9lwc”]

( firefighters champion games final 100m iran2007(ruhallah mohammadi 16.30

فیلم فینال ۱۰۰ متر آتشنشانان کشور لیگ دو سال ۸۸ تبریز با قهرمانی روح الله محمدی

[aparat id=”e9lwc”]

  • نویسنده : خبرنگار عملیاتی ورزشی
  • منبع خبر : Firesport.ir