مدال طلای ۴ در ۱۰۰ متر امدادی عملیاتی ورزشی آتشنشانان جهان ۲۰۱۹ به روسیه رسید
مدال طلای ۴ در ۱۰۰ متر امدادی عملیاتی ورزشی آتشنشانان جهان ۲۰۱۹ به روسیه رسید

به گزارش خبرنگار عملیاتی ورزشی:در پایان رقابتهای 4 در 100متر امدادی عملیاتی ورزشی آتشنشانان جهان سال 2019 در شهر ساراتوف روسیه مدال طلا به میزبان مسابقات رسید.

مدال طلای ۴ در ۱۰۰ متر امدادی عملیاتی ورزشی آتشنشانان جهان ۲۰۱۹ به روسیه رسید

به گزارش خبرنگار عملیاتی ورزشی:در پایان رقابتهای ۴ در ۱۰۰متر امدادی عملیاتی ورزشی آتشنشانان جهان سال ۲۰۱۹ در شهر ساراتوف روسیه مدال طلا به میزبان مسابقات رسید.

در این رقابتها تیم روسیه توانست مسیر مهیج مسابقه را در زمان ۵۳ثانیه و ۶۶ صدم ثانیه طی کند و صاحب گردن آویز طلا شود.

پس از روسها تیم بلاروس با زمان ۵۶ ثانیه ۴۸ صدم ثانیه دوم شد وو مدال برنز هم به بلغارستان رسید بلغارها زمان ۵۷ ثانیه و ۶۸ صدم ثانیه را به ثبت رساندند.

۴-قزاقستان     ۵۷٫۷۱

۵-اسلواکی     ۵۸/۰۵

۶-لهستان     ۵۹/۸۳

۷-چک           ۵۹/۹۲

۸-ازبکستان     ۶۱/۱۰

  • نویسنده : خبرنگار عملیاتی ورزشی
  • منبع خبر : Firesport.ir