مسابقات پرس سینه آتشنشانان اصفهان با معرفی نفرات برتر
مسابقات پرس سینه آتشنشانان اصفهان با معرفی نفرات برتر

به گزارش خبرنگارعملیاتی ورزشی:در راستای آمادگی جسمانی پرسنل سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اصفهان و به همت واحد تربيت بدني آن سازمان یکدوره مسابقات پرس سينه  بين پرسنل عملياتي به انجام پذیرفت که در پايان  نتايج زير به دست آمد.

به گزارش خبرنگارعملیاتی ورزشی:در راستای آمادگی جسمانی پرسنل سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اصفهان و به همت واحد تربيت بدني آن سازمان یکدوره مسابقات پرس سينه  بين پرسنل عملياتي به انجام پذیرفت که در پايان  نتايج زير به دست آمد.

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره پرسنلی

رده وزنی

رکورد به کیلو گرم

مقام

۱

مهدی اسفندیاری

۱۷۰۰۰۱

۵۹

۶۵

اول

۲

محمد علی برهانی

۷۰۰۲۵۶

 

۶۰

دوم

۳

رسول آزادیان

۷۰۰۳۷۵

۶۰ تا ۶۶

۷۰

اول

۴

سید مجید هاشمی

۷۰۰۲۳۹

 

۷۰

دوم

۵

مرتضی کرمی

۱۷۵۶۰۱

۶۷ تا ۷۴

۹۵

اول

۶

بهام کاویان

۷۰۰۳۵۲

 

۹۰

دوم

۷

مسعود همایونی

۷۰۰۳۰۳

 

۸۵

سوم

۸

کسری شمس

۷۰۰۳۳۵

۷۵ تا ۸۳

۱۱۵

اول

۹

مجید هاشمیان فر

۱۷۳۸۵۶

 

۱۰۰

دوم

۱۰

حمید سبحانی

۷۰۰۳۳۳

 

۹۰

سوم

۱۱

محسن رمضانی

۷۰۰۳۲۹

۸۴ تا ۹۳

۱۴۵

اول

۱۲

فرامرز عزیزی

۷۰۰۲۴۷

 

۱۳۵

دوم

۱۳

امیر حسین ترابی

۱۷۵۵۱۵

 

۱۲۵

سوم

۱۴

سعید دارابی

۷۰۰۳۲۳

۹۴ تا ۱۰۵

۱۵۰

اول

۱۵

مهدی نصر

۳۹۱۲۲۳

 

۱۴۰

دوم

۱۶

محسن قدیر زاده

۷۰۰۲۶۹

 

۱۲۰

سوم

۱۷

مهدی اسدی

۱۷۵۴۹۸

۱۰۶ تا ۱۲۰

۱۲۵

اول

۱۸

سید رحیم خلیلي

۷۰۰۳۹۲

 

۱۲۰

دوم

۱۹

هادی زارعی

۷۰۰۳۳۲

 

۱۱۰

سوم

۲۰

ابراهیم مومنی

۱۷۳۷۸۸

۱۲۰+

۱۴۰

اول

۲۱

فریدون عزیزی

۱۷۵۵۸۳

 

۱۴۰

دوم

۲۲

جواد پاکزاد

۷۰۰۳۱۷

 

۱۰۰

سوم

  • نویسنده : خبرنگار عملیاتی ورزشی
  • منبع خبر : آتشنشانی اصفهان