نتایج نهایی مسابقات شطرنج آقایان و بانوان شهرداریهای کلانشهرهای کشور
نتایج نهایی مسابقات شطرنج آقایان و بانوان شهرداریهای کلانشهرهای کشور

به گزارش خبرنگار عملیاتی ورزشی:نتايج نهايي هفتمين دوره مسابقات شطرنج بانوان شهرداريهاي كلانشهرهاي ايران به ميزباني شهرداري همدان مشخص گردید.

به گزارش خبرنگار عملیاتی ورزشی:نتايج نهايي هفتمين دوره مسابقات شطرنج بانوان شهرداريهاي كلانشهرهاي ايران به ميزباني شهرداري همدان مشخص گردید.
-انفرادي:
ميز١:منصوره يوسفي از مشهد
ميز٢:مرضيه قراخانلو از همدان
ميز٣:راحله ابراهيمياز مشهد
ميز ٤:ماهرو رباني از مشهد،
– تيمي
مقام اول:شهرداري مشهد
مقام دوم:شهرداري همدان
مقام سوم: شهرداري تبريز

نتايج نهايي يازدهمين دوره مسابقات شطرنج اقايان شهرداريهاي كلانشهرهاي ايران به ميزباني شهرداري همدان
-انفرادي

ميز١ :بهداد دادمهر از رشت

٢:بهرنگ وصال از تبريز
ميز٣:علي صالحي از تبريز
ميز٤:نادر رئوفي از رشت
– تيمي
مقام اول:شهرداري تبريز
مقام دوم:شهرداري مشهد
مقام سوم: شهرداري رشت
تيم اخلاق:شهرداري اهواز

  • نویسنده : خبرنگار عملیاتی ورزشی
  • منبع خبر : Firesport.ir