کاهش کوفتگی عضلانی با مصرف مکمل الکارنتین
کاهش کوفتگی عضلانی با مصرف مکمل الکارنتین

شاید شما هم جز کسانی باشید که به دنبال راهی برای مقابله با درد و کوفتگی عضلانی پس از تمرینات ورزشی هستید، مصرف مکمل ال کارنیتین علاوه بر افزایش سطح انرژی از کوفتگی عضلانی پس از ورزش نیز جلوگیری می نماید.

کاهش کوفتگی عضلانی با مکمل ال کارنیتین

شاید شما هم جز کسانی باشید که به دنبال راهی برای  مقابله با درد و کوفتگی عضلانی پس از تمرینات ورزشی هستید، مصرف مکمل ال کارنیتین علاوه بر افزایش سطح انرژی از کوفتگی عضلانی پس از ورزش نیز جلوگیری می نماید.

firesport.ir
الکارنتین

در مطالعه ای که در مجله Strength and Conditioning Researchبه چاپ رسید نشان داده شد که مصرف ۱ الی ۲ گرم ال کارنیتین به مدت ۳ هفته باعث کاهش مارکرهای استرس متابولیک در خون، کاهش تولید رادیکالهای آزاد و کاهش درک درد عضلانی شده است و مانع از درد و کوفتگی عضلانی پس از ورزش می گردد.

 

  • نویسنده : خبرنگار عملیاتی ورزشی
  • منبع خبر : Firesport.ir