۶۵ نفر در آتش نشانی های استان بوشهر جذب می شوند
۶۵ نفر در آتش نشانی های استان بوشهر جذب می شوند

بردستانی تصریح کرد: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته ابتدا آزمون علمی و سپس آزمون عملی، که فرآیند برگزاری آن به تشریح در دفترچه راهنمای ثبت نام تشریح شده، برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار عملیاتی ورزشی حمید بردستانی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز در مشاغل آتش نشانی شهرداری ها، آزمون استخدام پیمانی از محل سهمیه استخدامی مورد موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار می شود.
وی اضافه کرد: این آزمون برای چهار رشته شغلی آتش نشان، کاردان آتش نشان، کارشناس آتش نشانی و راننده خودرو تندرو سنگین روز ۱۸ مرداد ۹۸ توسط مرکز آزمون جهاد دانشگاهی برگزار می شود.
مدیر کل دفتر شهری استانداری بوشهر خاطرنشان کرد: دفترچه راهنمای ثبت نام مذکور توسط جهاد دانشگاهی کشور در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.
وی افزود: متقاضیان برای ثبت نام می توانند از تاریخ ۱۰ تیر به سایت مرکز آزمون جهاد دانشگاهی  مراجعه و ضمن مطالعه کامل دفترچه راهنما و شرایط و ضوابط مندرج در آن در موعد مقرر ثبت نام کنند.
بردستانی تصریح کرد: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته ابتدا آزمون علمی و سپس آزمون عملی، که فرآیند برگزاری آن به تشریح در دفترچه راهنمای ثبت نام تشریح شده، برگزار می شود.
  • نویسنده : خبرنگار عملیاتی ورزشی
  • منبع خبر : خبرگزاری مهر