دوشنبه, ۱ مرداد , ۱۴۰۳ Monday, 22 July , 2024
مسابقات شنای کلانشهرها
قهرمانی تهران در هر دوبخش آقایان و بانوان شنای کلانشهرهای شهرداریهای کشور 26 آوریل 2019
شنای کلانشهرها

قهرمانی تهران در هر دوبخش آقایان و بانوان شنای کلانشهرهای شهرداریهای کشور

تهران قهرمان شنای کلانشهرهای شهرداریهای کشور در هر دوبخش آقایان و بانوان شد در پایان این رقابتها در بخش آقایان تیمهای تهران،اصفهان و تبریز مقامهای  اول تا سوم را کسب نمودند و کاپ اخلاق هم به شهرداری زاهدان رسید. در بخش بانوان هم تیهمای تهران،اصفهان و تبریز عناوین اول تا سوم را کسب نمودند و کاپ اخلاق هم به شهرداری همدان رسید.

تهران میزبان مسابقات شنای کلانشهرهای شهرداریهای کشور 10 آوریل 2019

تهران میزبان مسابقات شنای کلانشهرهای شهرداریهای کشور

از سوم اردیبهشت ماه مسابقات شنای کلانشهرهای شهرداریهای کشور در تهران آغاز خواهد شد.